LegendTin 在 PTT 的推發文記錄
發表於2020年,有被轉錄至 Disp BBS 的部份,共有 2
 • 2.[趣事] 鄒族神話到底嗑了什麼... - joke 板
  作者: (塔可塔可) 118.166.197.253 (臺灣)
  時間: 2020-08-03 01:43:23
  LegendTin: majaja201F 08/04 14:10
 • 1.[閒聊] 班基拉斯! 使出月球漫步!! - PokemonGO 板
  作者: (貓˙3˙) 1.163.68.27 (臺灣)
  時間: 2020-02-27 23:42:51
  LegendTin: https://i.imgur.com/egBc4RF.jpg
  巨金怪翻車支援 我的也會9F 02/28 00:27