ji394su31013 在 PTT 的推發文記錄
發表於2020年,有被轉錄至 Disp BBS 的部份,共有 6
 • 6.[新聞] 小鬼黃鴻升驚傳北投過世!發現時已屍僵 享年36歲 - Gossiping 板
  作者: (無) 125.227.140.245 (臺灣)
  時間: 2020-09-16 12:47:32
  ji394su31013: !!!!!767F 09/16 13:09
 • 5.[正妹] 我很簡單 - Beauty 板
  作者: (比爾) 39.9.172.108 (臺灣)
  時間: 2020-08-05 19:05:29
  ji394su31013: 沒跟到樓上請開門30F 114.137.78.124 台灣 08/06 00:43
 • 4.[問卦] Zenfone 可以用三年嗎? - Gossiping 板
  作者: (elite) 114.46.115.247 (臺灣)
  時間: 2020-04-27 17:25:11
  ji394su31013: 服役2.5年,頭好壯壯。279F 04/27 19:04
 • 3.[問卦] 如果墾丁爆發疫情 八卦版會先怪誰 - Gossiping 板
  作者: (Norton) 185.225.208.100 (德國)
  時間: 2020-04-04 12:21:32
  ji394su31013: 你377F 04/04 13:22
 • 2.[問卦] 有沒有外送飲料緊身裙妹子的卦? - Gossiping 板
  作者: (我認為暱稱一定要全填滿) 101.8.231.70 (臺灣)
  時間: 2020-01-12 13:23:55
  ji394su31013: 推319F 114.137.105.181 台灣 01/12 14:16
 • 1.Re: [問卦] 為什麼選輸長輩第一槍就是檢討年輕人啊 - Gossiping 板
  作者: (BB熊) 223.137.174.162 (臺灣)
  時間: 2020-01-12 03:16:20
  ji394su31013: 中肯93F 42.73.131.183 台灣 01/12 19:39