schiron (直覺) 在 PTT 的推發文記錄
發表於2020年,有被轉錄至 Disp BBS 的部份,共有 1
  • 1.[地獄] 大家有幫別人取過什麼綽號嗎? - joke 板
    作者: (直覺) 101.136.173.95 (臺灣)
    時間: 2020-08-12 14:30:06
    我以前高中的時候 有個學長從小因為車禍 失去了一隻耳朵 我其他的學長都叫這個學長 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…