longlife1201 在 PTT 的推發文記錄
點此查看2020年的記錄
發表於2021年,有被轉錄至 Disp BBS 的部份,共有 6
 • 6.[趣圖] Gif車禍圖 - joke 板
  作者: (ReiKuromiya) 220.137.130.195 (臺灣)
  時間: 2021-01-13 01:52:38
  longlife1201: 推45F 01/13 10:00
 • 5.[趣圖] Gif圖 - joke 板
  作者: (ReiKuromiya) 220.137.130.195 (臺灣)
  時間: 2021-01-12 09:41:35
  longlife1201: 推30F 01/12 14:39
 • 4.[翻譯] 韓國怪談:從祖母那聽來的曾祖母故事(2) - marvel 板
  作者: (雪梨) 49.216.31.154 (臺灣)
  時間: 2021-01-11 22:11:23
  longlife1201: 先推再看26F 01/12 10:13
 • 3.[趣圖] Gif圖 - joke 板
  作者: (ReiKuromiya) 36.230.28.250 (臺灣)
  時間: 2021-01-08 16:44:55
  longlife1201: 推6F 01/08 17:12
 • 2.[趣圖] Gif圖 - joke 板
  作者: (ReiKuromiya) 36.230.28.250 (臺灣)
  時間: 2021-01-08 15:23:07
  longlife1201: 推17F 01/08 17:06
 • 1.[趣圖] Gif圖 - joke 板
  作者: (ReiKuromiya) 36.230.28.250 (臺灣)
  時間: 2021-01-08 08:22:49
  longlife1201: 推13F 01/08 09:40