shuweition (書書) 在 PTT 的推發文記錄
點此查看2020年的記錄
發表於2021年,有被轉錄至 Disp BBS 的部份,共有 151 篇,第 100 篇以前
 • 151.[情報] 0924上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.228.150.27 (臺灣)
  時間: 2021-09-24 14:46:53
  來源:…
 • 150.[情報] 0923上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.228.150.27 (臺灣)
  時間: 2021-09-23 16:17:24
  來源:…
 • 149.[情報] 0923上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-23 14:49:28
  來源:…
 • 148.[情報] 0922上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-22 16:05:51
  來源:…
 • 147.[情報] 0922上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-22 14:46:05
  47 1802台玻 133 48 2383台光電 126 49 3665貿聯-KY 118 50 2368金像電 116 來源:…
 • 146.[情報] 0917上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-17 16:06:45
  來源:…
 • 145.[情報] 0917上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-17 15:08:41
  來源:…
 • 144.[情報] 0916上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-16 16:09:31
  來源:…
 • 143.[情報] 0916上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-16 14:55:02
  來源:…
 • 142.[情報] 0914上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-14 16:04:34
  來源:…
 • 141.[情報] 0913上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.4.7 (臺灣)
  時間: 2021-09-13 16:08:10
  來源:…
 • 140.[情報] 0910八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 223.136.156.200 (臺灣)
  時間: 2021-09-10 19:39:37
  來源:…
 • 139.[情報] 0910上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-10 16:03:39
  來源:…
 • 138.[情報] 0908八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 114.137.10.189 (臺灣)
  時間: 2021-09-08 18:26:14
  來源:…
 • 137.[情報] 0907上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-07 16:05:42
  來源:…
 • 136.[情報] 0906上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-06 16:03:50
  來源:…
 • 135.[情報] 0903八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.228.141.150 (臺灣)
  時間: 2021-09-03 18:11:17
  來源:…
 • 134.[情報] 0903上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-03 16:04:17
  來源:…
 • 133.[情報] 0902上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-02 14:47:45
  來源:…
 • 132.[情報] 0902上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.24.252 (臺灣)
  時間: 2021-09-02 16:08:08
  來源:…
 • 131.[情報] 0830八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.228.141.150 (臺灣)
  時間: 2021-08-30 18:05:45
  來源:…
 • 130.[情報] 0827上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-27 16:04:26
  來源:…
 • 129.[情報] 0825八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 140.114.252.153 (臺灣)
  時間: 2021-08-25 18:26:00
  來源:…
 • 128.[情報] 0824上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-24 14:45:21
  48 2892第一金 50 49 3711日月光投控 49 50 5880合庫金 47 來源:…
 • 127.[情報] 0823八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-23 18:10:12
  來源:…
 • 126.[情報] 0823上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-23 16:07:41
  來源:…
 • 125.[情報] 0820八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-20 18:23:16
  來源:…
 • 124.[情報] 0819八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-19 18:06:31
  來源:…
 • 123.[情報] 0818八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-18 18:09:30
  來源:…
 • 122.[情報] 0817八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-17 18:05:30
  來源:…
 • 121.[情報] 0817上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-17 16:04:59
  來源:…
 • 120.[情報] 0816八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-16 18:22:52
  來源:…
 • 119.[情報] 0816上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-16 16:06:36
  來源:…
 • 118.[情報] 0816上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-16 14:44:17
  來源:…
 • 117.[情報] 0813八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-13 18:04:11
  來源:…
 • 116.[情報] 0813上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-13 16:05:24
  來源:…
 • 115.[情報] 0813上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.2.171 (臺灣)
  時間: 2021-08-13 14:44:55
  來源:…
 • 114.[情報] 0811八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.66.126 (臺灣)
  時間: 2021-08-11 18:29:29
  來源:…
 • 113.[情報] 0810八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.66.126 (臺灣)
  時間: 2021-08-10 18:23:43
  來源:…
 • 112.[情報] 0809八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.66.126 (臺灣)
  時間: 2021-08-09 18:04:06
  來源:…
 • 111.[情報] 0809上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.66.126 (臺灣)
  時間: 2021-08-09 16:06:06
  來源:…
 • 110.[情報] 0809上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.66.126 (臺灣)
  時間: 2021-08-09 14:45:04
  來源:…
 • 109.[情報] 0806八大公股銀行買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.228.147.31 (臺灣)
  時間: 2021-08-06 18:05:30
  來源:…
 • 108.[情報] 0806上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.228.147.31 (臺灣)
  時間: 2021-08-06 14:45:57
  來源:…
 • 107.[情報] 0805上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.9.26 (臺灣)
  時間: 2021-08-05 16:24:54
  來源:…
 • 106.[情報] 0804上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 210.240.9.26 (臺灣)
  時間: 2021-08-04 16:22:09
  來源:…
 • 105.[情報] 0803上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.228.156.214 (臺灣)
  時間: 2021-08-03 16:07:36
  來源:…
 • 104.[情報] 0803上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.228.156.214 (臺灣)
  時間: 2021-08-03 14:44:44
  來源:…
 • 103.[情報] 0802上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.1.136 (臺灣)
  時間: 2021-08-02 16:09:17
  來源:…
 • 102.[情報] 0802上市投信買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.1.136 (臺灣)
  時間: 2021-08-02 14:51:10
  來源:…
 • 101.[情報] 0730上市外資買賣超排行 - Stock 板
  作者: (書書) 36.225.1.136 (臺灣)
  時間: 2021-07-30 16:13:41
  來源:…