v64kiu78 在 PTT 的推發文記錄
點此查看2021年的記錄
發表於2022年,有被轉錄至 Disp BBS 的部份,共有 11
 • 11.[問卦] 露營可以做愛嗎? - Gossiping 板
  作者: (小愛茶) 114.32.43.194 (臺灣)
  時間: 2022-09-22 14:59:38
  v64kiu78: AKB-06145F 117.56.225.186 台灣 09/22 15:07
 • 10.[問卦] 為什麼男人這麼愛看奶子?? - Gossiping 板
  作者: (塔綠班婊子立牌坊) 111.71.70.8 (臺灣)
  時間: 2022-08-21 14:12:59
  v64kiu78: https://i.imgur.com/T6sBbDz.jpg118F 1.200.115.203 台灣 08/21 15:34
 • 9.[問卦] 男生真的這麼膚淺? - Gossiping 板
  作者: (uuuu4ni) 101.9.96.39 (臺灣)
  時間: 2022-08-08 12:53:12
  v64kiu78: https://i.imgur.com/Lb0cDZD.jpg128F 1.200.116.137 台灣 08/08 13:23
 • 8.[情報] 吊帶襪天使 新作確定製作 - C_Chat 板
  作者: (Leao) 36.239.102.203 (臺灣)
  時間: 2022-07-03 11:37:01
  v64kiu78: 2022奇蹟之年= =55F 07/03 12:00
 • 7.[討論] 鏈鋸人OPED找誰來唱會讓你喊出好耶 - C_Chat 板
  作者: (地震士) 27.246.0.24 (臺灣)
  時間: 2022-05-24 17:36:56
  v64kiu78: Coldrain47F 05/24 18:23
 • 6.[問卦] 有哪些動畫是真人化後還好看的嗎? - Gossiping 板
  作者: (底層打工仔) 42.73.143.196 (臺灣)
  時間: 2022-05-03 00:34:44
  v64kiu78: 重金搖滾雙面人 極道主夫48F 223.26.118.37 台灣 05/03 00:50
 • 5.[Vtub] 白銀諾艾爾是不是值得追隨? - C_Chat 板
  作者: (醬油膏) 180.177.2.167 (臺灣)
  時間: 2022-03-12 15:52:24
  v64kiu78: https://i.imgur.com/ElbGQ9o.jpg15F 03/12 16:07
 • 4.[新聞] 他減10kg練就「自我口交」彎腰猛吸 突爆骨裂聲!一度癱瘓不能動 - Gossiping 板
  作者: (LV.1初心者) 180.217.45.194 (臺灣)
  時間: 2022-02-12 13:51:53
  v64kiu78: 樓下骨科大32F 180.217.59.242 台灣 02/12 13:56
 • 3.[新聞] 韓國外交官紐約街頭遇襲 遭一拳打斷鼻梁 - Gossiping 板
  作者: (阿薑好帥) 100.15.123.60 (美國)
  時間: 2022-02-12 08:03:08
  v64kiu78: 紐約動粉30F 180.217.59.242 台灣 02/12 08:28
 • 2.[問卦] 佐賀特產是什麼東東R? - Gossiping 板
  作者: (廢文漏) 42.73.70.173 (臺灣)
  時間: 2022-01-22 22:52:43
  v64kiu78: SA~~~~~~~~~GA~!!32F 1.200.184.114 台灣 01/22 23:01
 • 1.[閒聊] 現實當眾告白真的有用嗎 - C_Chat 板
  作者: (Rushia NO.1) 49.159.128.82 (臺灣)
  時間: 2022-01-10 19:16:47
  v64kiu78: 基努李維/克里斯伊凡/翁立友.jpg60F 01/10 19:34